H A R J O I T T E L U N  E T U S I V U

Mitä sävellajia haluat harjoitella?
a-molli
G-duuri e-molli F-duuri d-molli
D-duuri h-molli B-duuri g-molli
A-duuri fis-molli Es-duuri c-molli
E-duuri cis-molli As-duuri f-molli


Tästä pääset ohjelman etusivulle