e-molli                                                            Tästä pääset opetusetusivulle.

Filip lassoaa f-vivun ja Dick d-vivun kumoon.              Kuuntele e-molli.
fis

dis


Opettele  duurit  C  G   D   A   E   F   B   Es   As
              mollit  a        h   fis  cis   d   g    c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.