F-duuri                                                           Tästä pääset opetusetusivulle.

Hui, pallo kaataa h-vivun nurin.                                         Kuuntele F-duuri.
b
Opettele  duurit C    G   D   A   E        B   Es   As
              mollit  a    e    h   fis  cis   d   g    c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.