As-duuri                                                                Tästä pääset opetusetusivulle.

Inkkarit ampuvat d-, e-, a- ja h-vivut kumoon.                        Kuuntele As-duuri.
b
as
es
des

Opettele  duurit  C   G   D   A   E   F   B   Es   
              mollit  a    e    h   fis  cis   d   g    c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.