B-duuri                                                                    Tästä pääset opetusetusivulle.

Heikki ja Esko heittelevät lumipalloilla h- ja e-vivun kumoon.     Kuuntele B-duuri.
b
es
Opettele  duurit  C   G   D   A   E   F        Es   As
              mollit  a    e    h   fis  cis   d   g    c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.