C-duuri                                                                Tästä pääset opetusetusivulle.

Kaikki vivut ovat pystyasennossa.                                       Kuuntele C-duuri.
Opettele  duurit       G   D   A   E   F   B   Es   As
              mollit  a    e    h   fis  cis   d   g    c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.