cis-molli                                                                    Tästä pääset opetusetusivulle.

Mustekalojen lonkerot kiskovat c-, d-, f-, g- ja h-vivut kumoon.    Kuuntele cis-molli.
his

gis
fis

dis
cis
Opettele  duurit C   G   D   A   E   F   B   Es   As
              mollit  a    e    h   fis       d   g    c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.