c-molli                                                               Tästä pääset opetusetusivulle.

Marsilaiset marssivat e- ja a-vivut kumoon  
mutta h-vipu vedetäänkin takaisin.                                       Kuuntele c-molli.


as
es
Opettele  duurit C   G   D   A    E    F   B   Es   As
              mollit  a    e    h   fis  cis   d   g           f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.