D-duuri                                                                  Tästä pääset opetusetusivulle.

Metsurit kaatavat c- ja f-vivut kumoon cissäksi ja fissäksi.      Kuuntele D-duuri.
fis
cis
Opettele  duurit C    G        A   E   F   B   Es   As
              mollit  a    e    h   fis  cis   d   g    c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.