d-molli                                                                    Tästä pääset opetusetusivulle.

Pallo kaataa h-vivun ja vastapelaaja hyökkää c-vivun kimppuun.   Kuuntele d-molli.
b
cis
Opettele  duurit  C   G   D   A   E   F   B   Es   As
              mollit  a    e    h   fis  cis       g    c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.