E-duuri                                                                   Tästä pääset opetusetusivulle.

Mustekalojen lonkerot kiskovat c-, d-, f- ja g-vivut kumoon.      Kuuntele E-duuri.
gis
fis

dis
cis
Opettele  duurit  C   G   D   A         F   B   Es   As
              mollit  a    e    h   fis  cis   d   g    c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.