Es-duuri                                                               Tästä pääset opetusetusivulle.

Marsilaiset marssivat e-, a ja h-vivut kumoon.                       Kuuntele Es-duuri.
b
as
es
Opettele  duurit  C   G   D   A   E   F   B         As
              mollit  a    e    h   fis  cis   d   g    c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.