G-duuri                                                             Tästä pääset opetusetusivulle.

Filip lassoaa f-vivun kumoon.                                           Kuuntele G-duuri.
fis
Opettele  duurit  C        D   A   E   F   B   Es   As
              mollit  a    e    h   fis  cis   d   g    c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.