g-molli                                                                  Tästä pääset opetusetusivulle.

Heikki ja Esko heittävät lumipalloilla h- ja e-vivut kumoon
 ja Fanni jysäyttää ison lumipallon f-vivun päälle.                      Kuuntele g-molli.                                                                               
b
fis
es
Opettele  duurit  C   G   D   A   E   F   B   Es   As
              mollit  a    e    h   fis  cis   d        c     f

Tästä pääset harjoittelun etusivulle.